David Pajić DAKA

Dunavska 67, Beograd | office@daka.rs |  Dispečer 00 – 24h  011/ 339 0024064/ 823 8800

David Pajić DAKA – NOVO POSLOVNO POGLAVLJE

Sa ponosom vam predstavljamo naš novi sajt u kome je primenjen novi logotip i vizuelni identitet koji otvara novo poglavlje i deo je razvojne strategije koja je pripremana tokom 2019. godine, a krenula sa primenom u 2020. godini.
Nova razvojna strategija je usmerena na modernizaciju poslovanja i prilagođavanje novim tržišnim zahtevima u industriji liftova.
Praćenjem najnovijih trendova i inovacija u poslovnoj branši, planirano je dodatno unapređenje ponude DAKA liftova koji se ugrađuju i montiraju u stambene i poslovne objekte.
Posebna pažnja je usmerena na razvoj usluge servisiranja, kroz planirane investicije u opremu i alate, kao i formiranje tima za obuku novih radnika elektro i mašinske struke.
David Pajić DAKA je preduzeće sa dugom i uspešnom poslovnom tradicijom, osnovano 1947. godine, a i danas je jedna od vodećih firmi u oblasti industije liftova.
Uz poštovanje predanog rada i vrednosti koje je DAKA negovala decenijama, novi razvojni planovi uključuju kontinuitet i omogućavaju da na savremen način naš David Pajić DAKA nastavi u nove poslovne uspehe.